Velkommen til Kirkens Korshær Herning

Et sted, hvor du kan være en del af et fællesskab og blive mødt med respekt og ligeværdighed.

Velkommen til Herning
Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der arbejder blandt samfundets svage og udsatte grupper: Ensomme, hjemløse, psykisk syge og misbrugere. Kirkens Korshær har omkring 400 ansatte og 8000 frivillige medarbejdere. Arbejdet støttes af stat og kommuner, men drives grundlæggende for privat indsamlede midler.