Kirkens Korshær i Herning omfatter 2 væresteder og 1 familiemødested, der alle fungerer som daglige sociale netværk for mange brugere. De forskellige behov mødes altid med respekt, værdighed, omsorg og næstekærlighed.

Værestederne

“KK-Huset” og “Lyngblomsten” er begge væresteder for mennesker, der har brug for et trygt miljø, hvor man kan mødes ganske uforpligtende. Der er mulighed for mad, som tilbydes dagligt til fornuftige priser, drikke, hvile, bad osv. Der tilbydes nærvær og fællesskab, masser af hygge, god snak og mulighed for støtte og rådgivning.

Familiemødestedet

Familiearbejdet “Børnehjørnet” er et åbent tilbud til udsatte familier, hvis tilværelse er præget af forskellige udfordringer i form af social isolation, dårlig økonomi samt fysiske og/eller psykiske lidelser. Her er der tilbud om støtte og rådgivning samt mulighed for en personlig samtale.