Korshærspræster er præster, ansat i folkekirken, som helt eller delvist stilles til rådighed i deres ansættelse for arbejdet i Kirkens Korshær. Som sådan er korshærspræsterne en vigtig ressource i Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde. Korshærspræsterne varetager gudstjenester, andagter og sjælesorg, som er rettet til Kirkens Korshærs brugere. Arbejdet tilrettelægges konkret i forhold til de lokale muligheder. (Organisationsbeskrivelse for Kirkens Korshær)

Korshærspræsten i Herning

Peder Kjærsgaard Roulund afløser Marie Ginnerup Vestergaard under hendes barsel frem til 15. oktober 2015 og er ansat i en kvart stilling som korshærspræst og resten af tiden er han sognepræst ved Hedeagerkirken.

Det betyder, at han om onsdagen besøger KK-Huset på Fruehøjvej. Derudover tager han også på hjemmebesøg, og der er mulighed for at henvende sig til ham telefonisk. Hans primære opgave er at være til stede og opbygge relationer til dem, der kommer de forskellige steder, så de ved, at de trygt kan tale med præsten om alt mellem himmel og jord.

Om onsdagen holder Peder enten andagt eller gudstjeneste i KK-Huset. Her er alle velkomne til at være med. En gang om måneden er andagten udvidet til en halv times gudstjeneste.

Derudover deltager Peder også i familieaftener og tager med på ture og lejre, ligesom han også gerne tager ud og fortæller om, hvor berigende det er for ham at være korshærspræst.