Værestedet Lyngblomsten

Den lille oase i Gullestrup

Der er fire ansatte i Lyngblomsten og 10-12 frivillige, som gør en uvurderlig indsats for de 40-80 brugere, som dagligt kommer der. Der er åbent seks dage om ugen,  og stedet har kontakt til omkring 160 personer i området.

Der er et tæt samarbejde mellem Værestedet, boligselskabet, det boligsociale team, viceværter og nærpoliti om de mange problemstillinger, der er i Gullestrup, og som for mange skaber stor utryghed i hverdagen. Og ofte frygt for at færdes i bebyggelsen – især om aftenen. På grund af uro og ballade.

Det er blandt de allersvageste og mest udsatte borgere i området, at Lyngblomstens kernebrugere skal findes. Der er ofte tale om mennesker, som ikke har andre holdepunkter i hverdagen end værestedet. Det er deres blomst i betonen. Hver eneste dag: Lyngblomsten.