Nyheder

Skrevet af Palle Christian Rasmussen, Frivillig i Kirkens Korshær Herning

KK-Huset på Fruehøjvej har dagligt kontakt med 25-30 brugere fra nærmiljøet.

Mennesker, som alle har brug for et STED AT VÆRE.

Et sted, hvor de kan møde samvær, nærvær og omsorg. Få et måltid mad og en god snak. De er ensomme, alkoholikere, måske har de psykiske problemer – og svært ved at passe ind – og blive rummet – andre steder.

Men KK-Huset er meget mere end et VÆRESTED

Mødet med det enkelte menneske uden for huset – i den enkeltes hjem – det at være netværksskabende i bred forstand – er også en meget vigtig del af arbejdet for medarbejderne i huset. Det er hos den enkelte, at der kan skabes de rammer for trivsel i hverdagen, der kan få den til at fungere, og få den enkelte i stand til at VÆRE I LIVET.

Det er omsorgen for det hele menneske, det drejer sig om…

Kirsten Jensen er en af de medarbejdere, som bruger en del af sin tid på besøgsarbejde. Hun fortæller:

”I Kirkens Korshær tage vi ud på mange besøg i løbet af et år. Besøg, hvor vi i stort og småt kan dele og opbygge en fortrolighed og et venskab med det enkelte menneske, som ikke er muligt at opbygge i det etablerede, offentlige system. På den måde er vi som samtalepartnere med til at dele hverdagsliv med brugerne. Og med hinanden som mennesker. Det er noget af kunsten ved at være Korshærsmedarbejder: Både at være oprigtigt og venligt interesseret i – og samtidig ikke-borende i menneskers liv, men lade dem selv fortælle, hvad de har brug og behov for. Jeg føler det som et stort privilegium, at vi er medarbejdere, ikke behandlere, og at vi ikke skal lave handleplaner for, hvad vi mener, vores mennesker i Korshæren skal nå frem til. De skal ikke ”betale for et besøg” med at krænge deres livshistorie ud: De er et besøg værd – uanset deres livshistorie”.

Kirsten tilføjer, at hun oplever et klart behov for disse besøg i hjemmene.

”Vi kan være med til at give struktur, stabilitet, og være udholdende”, siger hun.

Besøgsarbejdet kan også rumme praktiske opgaver som at yde bistand til at ”oversætte” breve og papirer fra det offentlige – eller tilbud om følgeskab til sagsbehandler, læge eller andet. ”Besøget” kan også være en opringning til ens fødselsdag. ”Det betyder nok mange gange mere, end man kan forestille sig – fordi du er den eneste, der ringer”, fortæller Kirsten.

I den sammenhæng mener hun, at det er en stor fordel, at Kirkens Korshær ikke er en del af det offentlige system. ”Vi er ikke en bevilligende myndighed, men kan tilbyde nogle andre ting. Vi kan lægge øre til, og kan et stykke hen ad vejen give en person ret, uden at det dermed også bør udløse en pose penge – eller lukke en kasse i. Vi skal ikke udarbejde en handleplan, som skal dokumentere, at personen flytter sig fra A til B. Det er muligt, at personen bliver stående på A, men vi kan være der, og være ”det vikarierende håb”, som personen har brug for. Eller vi kan følges med vedkommende på det stykke livsvej, som skal leves”.

Ud over besøgsarbejdet er Kirstens arbejdsområde i hverdagen at få dagligdagen i værestedet til at hænge sammen: Det være sig i forhold til kontakten til de frivillige, mennesker i jobtræning, aktivering eller job med løntilskud. Nydanskere – der skal lære sproget og forberedes til arbejdsmarkedet. Folk i samfundstjeneste på grund af f.eks. spirituskørsel, kørsel uden kørekort, voldsdomme, svindel med offentlige ydelser og forsikringssvig. Andre i antabusbehandling m.m.

Og så er der alle aktiviteterne: Det kan være ture til lystanlægget i Holstebro for at høre musik, bankospil, filmeftermiddage, sangeftermiddage – og gudstjenester med korshærspræsten. Aktiviteter i haven i form af grill- og musikarrangementer. Og en klipning kan Kirsten såmænd også klare.

Det kan man da vist godt kalde omsorg for det hele menneske…

Der er 3 ansatte i KK-huset og 10-12 frivillige, som gør en uvurderlig indsats for husets brugere. Der er åbent 6 dage om ugen, og stedet har kontakt til 80-100 personer i området.

Kirsten fortæller i øvrigt, at Kirkens Korshær gerne kommer ud til interesserede, og fortæller om arbejdet.

Deltag i landslotteriet og støt vores arbejde

Kirkens Korshær kører i øjeblikket sit årlige landslotteri.

En lodseddel koster 20 kr. og for den lille indsats kan man være heldig at vinde hovedgevinsten på hele 25.000 kr.. Derudover er der mange mindre gevinster som gavekort på 200 til 10.000 kr., cykler og jubilæumsbogen om Kirkens Korshær.

Lodsedlerne sælges via storkredsene i Kirkens Korshær, de lokale arbejdsgrene samt genbrugsbutikkerne. De kan også købes på hovedkontoret på Nikolaj Plads 15 i København. Pengene fra salget går til Kirkens Korshærs arbejde – både lokalt og på landsplan.