Billedresultat for hus forbi logo

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96.

Hus Forbi tjener et dobbelt formål:

  • At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne. Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  • At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt – avisen – som de kan stå inde for.

Langt hovedparten af overskuddet fra avissalget går til at købe udstyr og tøj til vores sælgere, som de får gratis, både sommer og vinter. Hus Forbi driver en medarbejdercafé for sælgerne, tilbyder gratis hundeforsikringer og yder økonomiske støtte til de ca. 35 sociale organisationer, der fungerer som distributører af Hus Forbi, og som alle arbejder med tilbud til hjemløse og socialt udsatte. Derudover yder Hus Forbi støtte til, at andre kan udvikle nye aktiviteter, som kommer hjemløse og socialt udsatte til gode.